Bemiddeling

Helaas worden heel wat conflicten nog ‘uitgevochten’ in de rechtbank. Met als gevolg een vaak lange, pijnlijke en dure lijdensweg tot gevolg. Met enkel verliezers … heel vaak is ook de relatie tussen de partijen, op menselijk en/of op zakelijk vlak, onherstelbaar geschonden.

De laatste jaren treedt alternatieve geschillenbeslechting meer en meer in de aandacht, waarbij bemiddeling ook actief wordt gepromoot vanuit de FOD Justitie.

Bemiddeling verloopt in een neutrale sfeer waarbij we oplossingen en overeenkomsten zoeken die voor elk van de partijen aanvaardbaar is. Geschillen die door bemiddeling worden gesloten hebben vaak een veel duurzamer resultaat dan conflicten die door de rechtbank worden beslecht. Bemiddeling is tevens veel toegankelijker qua kostprijs zodat dit geen onnodige zorgen met zich meebrengt.

Een gerechtelijke procedure wordt vaak ervaren als log, duur en onvoorspelbaar. Bemiddeling gaat snel, is kostenbesparend en heeft een hoge slaagkans. In tegenstelling tot een advocaat, worden de kosten van een bemiddelaar samen gedragen.

Onze bemiddelaars:

Klik op één van onderstaande specialisten om een afspraak te maken.

Inge de Sloovere

Psychotherapeut, Seksuologisch Counselor, Erkend Bemiddelaar Familiale Zaken

Kristy Everaert

Erkend bemiddelaar / Juriste