Osteopathie

Osteopathie

Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij bijna uitsluitend de handen van de osteopaat worden gebruikt.

Tijdens een behandeling wordt er op zoek gegaan naar bewegingsbeperkingen, en de daar bijhorende gevolgen.

Het lichaam wordt gezien in zijn geheel.

De oorzaken en gevolgen kunnen plaatsvinden op zowel pariëtaal vlak (botten, spieren, pezen, ligamenten,…) , visceraal vlak (organen, bloedvaten, lymfevaten,…), of op craniosacrale vlak (schedel, hersenvocht, centrale zenuwstelsel,…).

We herstellen het lichaam zodat de zelfregulerende mechanismen hun evenwicht kunnen terugvinden en de pijnklachten verminderen.

Een raadpleging kan geboekt worden bij aanwezigheid van klachten of ter preventie.

Osteopathie behoort tot de eerstelijnszorg, wat betekent dat er geen medisch voorschrift vereist is.

Onze osteopaat:

Victoria Van Elst

Doctor of Osteopathic medecin